Beslagrecht

Als schuldeiser kan u bewarend – en/of uitvoerend beslag leggen op onroerende goederen, roerende goederen, inkomsten,…. van de schuldenaar. Als schuldenaar kan u geconfronteerd worden met bewarend – en/ of uitvoerend beslag op uw rekeningen, onroerend goederen, roerende goederen,… Indien er ten onrechte beslag wordt gelegd op uw goederen kan ons kantoor een revindicatieprocedure opstarten…