Huurrecht

Ons kantoor staat u bij voor het opstellen van alle soorten huurovereenkomsten: woninghuur, handelshuur, pacht, … Bij het ontstaan van een geschil over een huurovereenkomst geeft ons kantoor u een gepast advies over uw rechten en verplichtingen als huurder of verhuurder. De relatie tussen een huurder en een verhuurder kan namelijk om verschillende redenen vertroebelen:…