Verzekeringsrecht

Verzekeringen waarborgen de gevolgen van onzekere gebeurtenissen. Om zekerheid te hebben dat de maatschappij ook zal tussenkomen wanneer het onbekende schadegeval zich mocht voordoen is het belangrijk dat het risico langs beide kanten goed omschreven wordt bij de contractsluiting. Een advies van uw raadsman kan bij de contractsluiting of zeker bij het zich voordoen van…