Verzekeringsrecht

Verzekeringen waarborgen de gevolgen van onzekere gebeurtenissen. Om zekerheid te hebben dat de maatschappij ook zal tussenkomen wanneer het onbekende schadegeval zich mocht voordoen is het belangrijk dat het risico langs beide kanten goed omschreven wordt bij de contractsluiting. Een advies van uw raadsman kan bij de contractsluiting of zeker bij het zich voordoen van…

Bouwrecht

Helaas kan er tijdens het bouwen en/of verbouwen het één en ander mislopen. U kan als bouwheer, architect of aannemer met allerhande jurdische problemen geconfronteerd worden. Ons kantoor staat U bij tijdens minnelijke en/of gerechtelijke procedures en/of expertises. Inlichtingen? Contacteer ons vrijblijvend! Indien U meer toelichting zou wensen kan u steeds contact opnemen met ons…

Strafrecht

Wordt u verdacht van een misdrijf, dan kan u bij ons terecht om u bij te staan bij uw verhoor bij de politie of de Onderzoeksrechter, wanneer u in voorhechtenis bent genomen, of wanneer u dient te verschijnen voor de bevoegde rechtbank (Raadkamer, correctionele rechtbank, …) Bent U echter een slachtoffer van een misdrijf, dan…

Beslagrecht

Als schuldeiser kan u bewarend – en/of uitvoerend beslag leggen op onroerende goederen, roerende goederen, inkomsten,…. van de schuldenaar. Als schuldenaar kan u geconfronteerd worden met bewarend – en/ of uitvoerend beslag op uw rekeningen, onroerend goederen, roerende goederen,… Indien er ten onrechte beslag wordt gelegd op uw goederen kan ons kantoor een revindicatieprocedure opstarten…

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht dekt heel wat ladingen: Eigendomsgeschillen – burenhinder; Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid Contractenrecht (koop-verkoop), … Verbintenissen … Ons kantoor zal u de juiste juridische ondersteuning bieden die van toepassing is in uw dossier. Inlichtingen? Contacteer ons vrijblijvend! Indien U meer toelichting zou wensen kan u steeds contact opnemen met ons kantoor. Wij staan u…

Handels- en economisch recht

Factuurinvorderingen Wanbetalers kunnen uw onderneming in ernstige financiële moeilijkheden brengen. Het is daarom essentieel om openstaande facturen snel en accuraat in te vorderen. Ons kantoor heeft voldoende ervaring opgebouwd inzake invorderingen. U kunt bij ons rekenen op een kwalitatieve en gepersonaliseerde dienstverlening. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie. Redactie en advies algemene…

Huurrecht

Ons kantoor staat u bij voor het opstellen van alle soorten huurovereenkomsten: woninghuur, handelshuur, pacht, … Bij het ontstaan van een geschil over een huurovereenkomst geeft ons kantoor u een gepast advies over uw rechten en verplichtingen als huurder of verhuurder. De relatie tussen een huurder en een verhuurder kan namelijk om verschillende redenen vertroebelen:…

Verkeersrecht

Bent u gedagvaard voor de Politierechtbank wegens een inbreuk op de Wegverkeerswet of de Wegcode (bijv. een snelheidsovertreding, alcoholintoxicatie, dronkenschap of vluchtmisdrijf, …)? Of wenst u advies omtrent de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval? Ons kantoor staat u met raad en daad bij. In veel gevallen kan u zelfs beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering. Dit betekent…

Bemiddeling in familierecht

Meer dan vele andere geschillen zijn familiale conflicten en echtscheidingen pijnlijk, emotioneel en ingrijpend. Naast de emotionele problematiek ontstaan er in die context vaak ook materiële, praktische en financiële problemen. In de praktijk groeit het besef dat bemiddeling een zeer doeltreffende en humane manier is om conflicten te begeleiden naar een oplossing. Bemiddeling is een vrijwillig…

Personen- en familierecht

Het personenrecht bestaat uit o.a. de staat en bekwaamheid van de persoon, naamswijziging, het aanvragen van civielrechterlijke beschermingsstatuten zoals verlengde minderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaring, … Het familierecht dekt eveneens heel wat ladingen: geschillen over afstamming, huwelijk en echtscheiding, erfrecht, onderhoudsgeld en de verblijfsregeling van kinderen. Echtscheiding Bij de wens om een eind te maken aan…